- Reklama -magazín
Úterý, 15 listopadu, 2022

Jaký energeticky výhodný dům postavit, aby nám přinesl požadované úspory, pohodlí a vyhovoval současným normám?

Date:

Od 1. 1. 2021 by se měly realizovat rodinné domy s téměř nulovou potřebou energie, označované také jako A0. Již déle jsou však známy (a staví se) i další typy energeticky hospodárných domů, například pasivní. Který z nich si tedy postavit, aby vyhovoval předpisům a majiteli přinesl pohodlí i finanční a energetické úspory?

Norma ČSN 73 0540-2 dělí rodinné domy na základě spotřeby energie na vytápění. U domů s téměř nulovou potřebou energie je to maximální. 20,4 kWh/m² za rok (A0, rodinné domy postavené po 1. 1. 2021). Vyhláška čj. 364/2021 Z. Z. zase předepisuje horní hranici tzn. primární energie pro kategorii A0 Max. 54 kWh/m² za rok, přičemž tento požadavek je při realizaci domů od 1. 1. 2021 závazný.

O co jde u A0 domů?
Primární energie je celkové množství energie dodané do technického systému budovy. faktorem primární energie, který zohledňuje, zda je energie dodána z obnovitelných zdrojů (cílem je snížit množství produkovaného CO2). Nejhůře z toho v současné vyhlášce vychází elektřina a tuhá paliva, nejlépe obnovitelné zdroje energie a biomasa.

Důležité je uvědomit si, že kromě tepelnětechnických vlastností konstrukcí, resp. materiálů, je ke splnění podmínek kategorie A0 třeba doplnit energetický koncept obnovitelnými zdroji energie v blízkosti stavby. Úkolem projektanta je nakombinovat technologie a materiály tak, aby požadované množství primární energie splnil.

Energeticky úsporný rodinný dům

Požadavky na dům v kategorii A0
Primární energie: 54 kWh/(m² . a)
Energie na vytápění: Max. 20,4 kWh/(m² . a)
Obvodové zdivo (součinitel přechodu tepla): U = Max. 0,22 W/(m2 . K) – požadovaná hodnota; Max. 0,15 W/(m2 . K) – doporučená hodnota
Okna v obvodové stěně: Uw,r2 = Max. 0,85 W/(m2 . K) – požadovaná hodnota; 0,65 W/(m2 . K) – doporučená hodnota (trojsklo)
Energie z obnovitelných zdrojů by měla v ročním souhrnu pokrýt téměř celou potřebu energie na provoz domu.

Použití technologií využívajících OZE:

tepelné čerpadlo vzduch-voda + rekuperace,
tepelné čerpadlo vzduch-voda + fotovoltaika,
kondenzační kotel + solární kolektory + rekuperace,
elektrokotel + fotovoltatika + rekuperace. *

  • Jedná se o příklady využití technologií a OZE. Kombinace se může lišit, závisí na podmínkách a kvalitě projektu.

Co musí splňovat pasivní dům?
Tento pojem je součástí jiné kategorizace vytvořené v Německu, která zohledňuje i jiná kritéria než naše legislativa a používá jiné pojmy. Pasivní domy spotřebují Max. množství energie uvedené v tabulce dole.
V případě pasivních domů jsou proto požadavky na tepelněizolační parametry přísnější, ale podle Ľubice Šimkovicové z iEPD je u pasivního domu důležité splnit i přísnější požadavky na vzduchotěsnost obálky.

„Další požadavek, pro pasivní dům nezbytný, se týká tepelných mostů. Tepelným mostem rozumíme místo v energetické obálce budovy, kterým během topného období lokálně uniká teplo (smař tepelných mostů v pasivním domě nepřesahuje hodnotu Ψ ≤ 0,01 W/K),“ pokračuje Ľ. Šimkovicová.

Z čeho vyzdět energeticky hospodárný dům?
I když v minulosti se energeticky hospodárné a pasivní domy spojovaly především s dřevěnými montovanými konstrukcemi, dnes je již jasné, že několik zdící materiály dokáží splnit požadavky pasivních domů i domů z kategorie A0. U-hodnota obvodové stěny tedy nesmí překročit 0,22 W/(m2 . K), jde-li o kategorii A0, ideální je, když se dostane na doporučenou hodnotu 0,15 W/(m2 . K) nebo pod ni (splní i parametry pasivního domu). Dalším důležitým kritériem při energetickém hodnocení budovy je tepelný odpor konstrukce. Má-li stavba dosahovat alespoň třídy A0, nesmí tepelný odpor vnějších stěn přesahovat nad 4,4 (m2 . K)/W.

- Komerční sdělení -pr článek

Populární čtení

Další články autora
Related

Víte, kde najdete hezké, moderní a kvalitní levné kuchyňské linky?

Rekonstrukce ani budování první kuchyně není rozhodně levnou záležitostí....

Pasivní a nízkoenergetické domy – na co myslet při jejich stavbě?

Jak rozeznat nízkoenergetickou a pasivní dřevostavbu?Co je pasivní dům...

Víte, co dělat, máte-li znečištěnou fasádu domu? Shrnuli jsme vše, co potřebujete vědět

Stačí několik let bez potřebné péče a nová fasádní...

Rustikálnost v moderním hávu

Zapomeňte na rovné linie, ostré hrany a pravidelnost. Šarmantní...